شرح خدمات

1- ارائه ایده های سرمایه گذاری با ارزش افزوده بالا به همراه طراحی و انتخاب ماشین آلات و تجهیزات مناسب.

2- مشاور سرمایه گذاری و انجام مطالعات امکان سنجی پروژه های اقتصادی اعم از مطالعات فنی- مالی-بازار و آنالیز ریسک

3- تهیه گزارشات توجیهی بازار، فنی، اقتصادی و مالی پروژه های اقتصادی با استفاده از نرم افزار تخصصی کامفار مطابق با ساختار مورد قبول کلیه بانکهای شبکه بانکی کشور.

4- امکان سنجی در بهبود و افزایش توان خطوط تولید و بهره وری واحدهای صنعتی.

5- مشاوره در زمینه نحوه تامین تسهیلات جهت مشارکت در سرمایه گذاری از بانک های کشور.

6- تامین مالی پروژه ها از طریق اخذ تسهیلات بلند مدت.

7- اجرا و نظارت بر اجرای طرح های اقتصادی بر اساس کنترل فیزیکی و هزینه ای طرح ها با استفاده از نرم افزار پریماورا.

8- مشاوره در خصوص بهره وری مناسب و بهبود رشد کار و تولید در سازمانها و ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت.

حوزه های فعالیت بانک طرح توجیهی ایران

طرح های کشاورزی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات کشاورزی می باشد.

طرح های معدنی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات معدنی می باشد.

طرح های توریسم و گردشگری

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید تجهیزات توریسم و گردشگری می باشد.

طرح های صنعتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات صنعتی می باشد.

طرح های بازرگانی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی بازرگانی می باشد.

طرح های خدماتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی خدماتی می باشد.

طرح های مسکن و ساختمان

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی مسکن و ساختمان می باشد.